Blge Kommun Samhällsbyggnads- Nämnden Framtidens byggnation

torsdag 27 april 2023 11:45 - 13:00 , Domnarvsgården, Kontorsviksvägen 1, 78444 Borlänge, Sverige
Talare:

  Juha Nieminen Jusola samhällsbyggnadsnämndens ordförande lägger ut planerna, gällande Borlänge Kommuns tankar om framtida byggnation i kommunen, hur går processen framåt för IK BRAGES nya arena. 
Behovet av bostäder kommer öka markant med de nya aktörerna som etablerar sig på arbetsmarknaden i kommunen. Finns det byggbar mark, för egna hem och hyreslägenheter, är Borlänge på tå i förhållande till våra närliggande kommuner. Är Borlänge Kommun en intressant kommun att flytta till !Det finns många frågor som hänger i luften.