"Trendbrott i Borlänges skolor"

torsdag 4 maj 2023 11:45 - 13:00 , Domnarvsgården, Kontorsviksvägen 1, 78444 Borlänge, Sverige
Talare:

  "Trendbrott i Borlänges skolor"

Hur går det för skolorna i Borlänge, i förhållande till övriga Sverige. Är Borlänge på rätt väg och vad är orsaken till att  trenden brutits. Vad har 2047 Science center för funktion, på vilket sätt stöttar denna instans de kommunala skolorna. Monica Lundin liberalerna kör lunchföredrag och rätar ut eventuella frågeteckengällande ovanstående. Rotary vänner kom och luncha med dina kamrater i klubben, vi satsar på minst 20 st på lunchen.